Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας

Υπηρεσίες πληροφόρησης και κατάρτισης του κοινού σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών

Φάκελος Φροντίδας Δημότη

Υπηρεσία καταγραφής και παρακολούθησης από απόσταση βιολογικών σημάτων και ιατρικών δεδομένων δημοτών που επιθυμούν να διατηρούν τη φυσική τους κατάσταση ή να παρακολουθούν την υγεία τους εύκολα και γρήγορα.

Εντοπισμός / διαχείριση σήματος έκτακτης ανάγκης

Υπηρεσία για την αυτόνομη διαβίωση και ασφάλεια ευαίσθητων και ευάλωτων ατόμων (ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα με αναπηρία, άτομα με χρόνια πάθηση), με χρήση συσκευής εντοπισμού θέσης και εκπομπής σήματος κινδύνου / πτώσης.

Ραντεβού στο Κέντρο Τηλεπρόνοιας

Υπηρεσία υποβολής / διαχείρισης αιτημάτων, ραντεβού δημοτών.

Αντικείμενο

Το έργο θα αποτελέσει κόμβο εξυπηρέτησης πολιτών & ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του Δήμου Ζίτσας και της ευρύτερης περιοχής και αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων τηλεμετρίας βιολογικών ιατρικών παραμέτρων, στην ανάπτυξη φακέλου υγείας δημότη ... περισσότερα

Στόχοι

Οι στόχοι του έργου είναι η αναβάθμιση της πρόσβασης των Πολιτών στις Υπηρεσίες του Δήμου Ζίτσας, η εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας και η εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων εξυπηρέτησης του πολίτη... περισσότερα

Επιδιώξεις

Το έργο απαντά στο κρίσιμο θέμα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με πρωτεύονται στόχο ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές. Tο σύστημα θα προσφέρει ουσιαστική παρακολούθηση στους Δημότες ...περισσότερα